REGULAMIN


OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW

 

 KRÓTKOFALARSKICH

 

"DZIEŃ WALKI Z RAKIEM"

 
( ang. World Cancer Day )

 

Memoriał śp. Andrzeja SP4GSO

 

 

 

1.      Organizator:

Andrzej SP4HHI przy współpracy z kolegami : SP4AAZ, SP4BOS, SP4CJA, SP4IRX, SP4JSJ, SP4GIW, SP4OIZ, SP4DNX, SP4EIB, SQ4IOH...

2.      Stacja okolicznościowa  SN4DWZR;

3.      Cel:  Kontynuacja działań zainicjowanych przez Kol. Andrzeja SP4GSO  ( sk ) oraz uczczenie Jego pamięci.

Podnoszenie świadomości zagrożenia chorobą oraz popularyzowanie zdrowego stylu życia obniżającego ryzyko zachorowań jak i badań profilaktycznych. W 2015 roku  został ustanowiony Światowy Dzień Walki z Rakiem . Organizatorzy zawodów są przekonani, że udział w zawodach przypomni wszystkim uczestnikom o możliwości zapobiegania wielu przypadkom zgonów, poprzez podnoszenie świadomości zagrożenia nowotworem i edukacji na ten temat.

A.     TERMIN ZAWODÓW:  04. luty. 2017. ( sobota ) godz. 16.00 – 18.00 UTC  ( 17.00 -19.00 czasu lokalnego )

B.    Pasmo i emisja:   3,5 MHz   emisjami:  SSB   i    CW   ( zgodnie z podziałem pasma )

C.    Raporty: stacja organizatora - SN4DWZR RS(T)  +  O   ( Organizator )

          Stacje pozostałe - RS(T)   +  NR  QSO   od  001

4.      Punktacja :        

QSO  ze stacją organizatora SN4DWZR  - 20 pkt. na CW   i  10 pkt.   na SSB

QSO  z   pozostałymi stacjami 4 pkt.  na CW   i   2 pkt.   na SSB

A.      Mnożnika nie stosuje się.

B.      Wynik końcowy :    Suma punktów za  QSO

5.      SWL ( s )

Obowiązuje odebranie znaków i raportów od obu stacji . Punktacja jak dla nadawców.

Znak stacji może pojawić się w logu dwa  razy - raz emisją CW  i raz emisją SSB.

6.      Klasyfikacje:

A – Stacje pracujące  emisją  ( SSB + CW );

B – Stacje pracujące emisją    SSB;

C – Stacje pracujące  emisją  CW;

D – Stacje XYL, YL pracujące emisjami (  SSB + CW );

E – Stacje SWLs

Stacja organizatora nie będzie klasyfikowana.


Uwagi:


Zawodników obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach. Komisja zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika w przypadku pracy nie zgodnej z zasadami Ham-Spiritu. Łączności nie będą zaliczane OBU STACJOM w przypadku błędnego odebrania raportu lub znaku oraz, gdy różnica czasu zapisana w logu będzie większa niż 5 minut. W logach obowiązuje czas  UTC.

 

LOGI ELEKTRONICZNE W POSTACI PLIKU TEKSTOWEGO FORMATU CABRILLO NALEŻY PRZESŁAĆ W TERMINIE  7 DNI OD ZAKOŃCZENIA ZAWODÓW - pocztą elektroniczną:  sp4hhi@wp.pl

 

Listownie na adres:   Andrzej Wikłacz  SP4HHI   ul. Aleksandra Puszkina  1 m 18  10-294 OLSZTYN

 

Zawody zostaną rozliczone w ciągu 1 miesiąca od zakończenia zawodów. Decyzje Komisji są ostateczne.


Nagrody :  puchary za zajęcie  I  miejsca   w każdej kategorii ufundowane  przez  organizatorów.

                                                                                                                            

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  !

 

                                                                                                                              

 Vy 73 !     ORGANIZATORZY.
 

Puchary i grawertony od organizatorów oraz rodziny śp. Andrzeja SP4GSO